ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1398

بالاترین مقام مسئول در حوزه معاونت توسعه

نام و نام خانوادگی:جعفر کرجی

سمت: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

تحصیلات :لیسانس حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی

رئیس آموزش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه

 رئیس اداره اداری مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه 

رئیس اداره سینمایی،سمعی و بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه