ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1398

شرح خدمات معاونت میراث فرهنگی

این معاونت زیر مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه قرار دارد. وظیفه اصلی آن شناسایی، ثبت، حفاظت، مرمت، احیاء، پژوهش و معرفی آثار تاریخی فرهنگی استان می باشد و در امور مربوط به حوزه تخصصی با معاونت میراث فرهنگی سازمان هماهنگی لازم را دارد. معاونین میراث فرهنگی استانها به پیشنهاد مدیران کل و تاييد معاونت میراث فرهنگی سازمان منصوب می شوند. و شامل بخش های زیر است.

  • حفظ و احیاء
  • موزه ها 
  • - شناسایی و ثبت آثار تاریخی ملموس، ناملموس و طبیعی
  • - حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي
  • - حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و  فرهنگی 
  • - باستان شناسی
  • - موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی
  • - کنترل و نظارت فنی پروژه ها
  • - كارگاه حفاظت و مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي
  • - ثبت آثار

 

اهم فعالیت ها 

   - برنامه ریزی امور معاونت

   - پاسخگویی به استعلام های احداث واحدهای تولیدی در اراضی استان

   - پاسخگویی به استعلام شهرداری های شهرهای دارای بافت، بنا، تپه و محوطه های تاریخی استان

   - بازدید کارشناس از آثار تاریخی سطح استان

   - تهیه شرح خدمات پروژه های پیمانی و امانی حوزه میراث فرهنگی تشکیل جلسه های شورای فنی، شورای ثبت و حرایم، شورای موزه ها

   - شرکت در جلسه های کمیته کار، کميسیون ماده پنج شهرستانها و مرکز استان، گروه کارشناسی امور زیربنایی  استان و شرکت در جلسه های ستادی سازمان از قبیل                  شورای  فنی ،شورای ثبت ، امور موزه و...

   - کارشناسی اشیاء تاریخی فرهنگی ارجاعی از مراجع قضایی و انتظامی

   - تهیه شرح خدمات پروژه های پژوهشی و مرمتی

   - تحویل موقت و قطعی پروژه های میراث فرهنگی

   - نظارت و کنترل بر ساخت و سازهای مجاور عرصه ها و حرایم تاریخی استان

   - شرکت در دوره های آموزشی اداری و فنی

   - پاسخگویی به نامه های ارجاعی از سازمان مرکزی و استانداری و دستگاههای اجرایی استان و...

   - ایجاد تفاهم نامه بین مالکین بناهای تاریخی و اداره کل در خصوص مشارکت در مرمت واحیاء بناهای تاریخی جهت اعطای کمک های بلاعوض سازمان

   - تهیه گزارش عملکرد سه ماهه، شش ماهه و یکساله معاونت به سازمان

   - ارائه آمار و اطلاعات حوزه میراث فرهنگی به سازمان مرکزی و استانداری

   - شرکت در جلسات و کمیته های مرتبط در سطح استان و سازمان