ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1398
 بستر سرمایه گذاری گردشگری در کرمانشاه فراهم است

بستر سرمایه گذاری گردشگری در کرمانشاه فراهم است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری استان کرمانشاه گفت: هر آنچه که برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری نیاز است در این استان که آوازه تاریخ و طبیعتش شهره جهانی دارد، فراهم است. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صن...
معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: مصوبه هیات دولت نشان دهنده حمایت های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری است

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: مصوبه هیات دولت نشان دهنده حمایت های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری است

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: مصوبه هیات دولت نشان دهنده حمایت های سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری است.به گزارش رو...
مصوبه هیئت دولت به صنعت گردشگری شتاب می بخشد

مصوبه هیئت دولت به صنعت گردشگری شتاب می بخشد

مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: مصوبه هیئت دولت در خصوص معافیت تجهیزات گردشگری از پرداخت عوارض گمرکی به صنعت گردشگری و توسعه زیرساخت ها شتاب می بخشد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهن...