ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1398
 عنوانحجم 
درخواست تغيير نام شركت خدمات مسافرتي و گردشگري13011364107858.78 KBدانلود
درخواست تغيير مكان دفتر مسافرتي و گردشگري 13011364109نامشخصدانلود
درخواست تغيير مكان شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364103نامشخصدانلود
درخواست تغيير نام دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري13011364108نامشخصدانلود
درخواست ثبت تور دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري13071364105نامشخصدانلود
رسیدگی به شكايت متقاضي در سامانه نظارت بر رزرواسيون 13071365104نامشخصدانلود
رسیدگی به كسري اشیاء تاريخي فرهنگي17021372119نامشخصدانلود
ساماندهی مناطق نمونه گردشگری13071380102نامشخصدانلود
صدور پروانه توليدكارگاهي13041374100نامشخصدانلود
صدور جواز تاسيس كارگاهي (اعلاميه تاسيس)13011375100نامشخصدانلود
صدور مجوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري13071378102نامشخصدانلود
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری(13071363000)نامشخصدانلود
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي(17061371000)نامشخصدانلود
صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين تور13071365102نامشخصدانلود
صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي 13071365100نامشخصدانلود
درخواست تغيير مدير فني دفاتر خدمات مسافرتي گردشگري 13011364100نامشخصدانلود
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی13041376100نامشخصدانلود
صدور موافقت اوليه ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري13071378100نامشخصدانلود
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری13071380100نامشخصدانلود
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی(13071370000)نامشخصدانلود
نظارت بر پيشرفت فيزيكي تاسيسات گردشگري13071377101نامشخصدانلود
نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی13071377102نامشخصدانلود
نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي (كمتر از يك روز) جهت انجام مطالعات17051372110نامشخصدانلود
نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي به خارج از كشور جهت انجام مطالعات يا مرمت17051372113نامشخصدانلود
نقل وانتقال اماني اشیاء تاريخي فرهنگي جهت غنی سازی موزه ها17021372109نامشخصدانلود
نقل وانتقال اماني نمونه هاي مطالعاتي جهت انجام پژوهش17051372108نامشخصدانلود
نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت انجام مرمت 17021372114نامشخصدانلود
نقل وانتقال امانی اشیاء تاريخي فرهنگي جهت نمایشگاه های داخلی (درون سازمان)17021372105نامشخصدانلود
نقل وانتقال قطعي نمونه هاي آزمايشگاهي به خارج از كشور 17051372111نامشخصدانلود
نقل وانتقال قطعی اشیاء تاريخي فرهنگي17021372107نامشخصدانلود
هدیه اشیاء تاريخي فرهنگي به سازمان17021372103نامشخصدانلود
صدور موافقت اصولي ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري 13071378101نامشخصدانلود
ورود اشیا حاصل از کشف اتفاقی به سازمان17021372100نامشخصدانلود
درخواست تغيير مدير عامل شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364102نامشخصدانلود
درخواست ايجاد شعبه بند (ب) شركت خدمات مسافرتي و گردشگري13011364104نامشخصدانلود
فروش اشیاء تاريخي فرهنگي مجاز به سازمان17021372116نامشخصدانلود
ارایه تسهیلات به سرمایه گذارها در حوزه صنایع دستی13041373100نامشخصدانلود
ارزيابي تشكل هاي مردم نهاد17021379100نامشخصدانلود
استرداد خارجي اشیاء تاريخي فرهنگي اعلام شده از طريق مراجع قانوني17021372102نامشخصدانلود
اعتبارات و تملك دارايي هاي سرمايه گذاري13071377100نامشخصدانلود
امحاء اشياء تقلبي17021372120نامشخصدانلود
اموال تملیکی 17021372117نامشخصدانلود
بازبینی مجدد مدارک13071380101نامشخصدانلود
بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين تورها13071365103نامشخصدانلود
بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي 13071365101نامشخصدانلود
بررسی اشیاء توقیفي17021372104نامشخصدانلود
بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاريخي فرهنگي17021372118نامشخصدانلود
برگزاري نمايشگاه17021373104نامشخصدانلود
پی گیری اشیاء سرقتی17021372115نامشخصدانلود
درخواست تغيير تبديل وضعيت دفتر از حقيقي به حقوقي 13011364101نامشخصدانلود
تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزه ای به غیر موزه ای17021372112نامشخصدانلود
تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول17021367101نامشخصدانلود
تمديد پروانه توليد انفرادي13011376101نامشخصدانلود
تمديد فعاليت دفتر/ شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364106نامشخصدانلود
تمدید اعلامیه تاسیس13011375101نامشخصدانلود
تمدید پروانه توليدكارگاهي13041374101نامشخصدانلود
تهیه گزارش تحلیلی بازارچه های نوروزی و تابستانی 13041373101نامشخصدانلود
تهیه گزارشات آمار و مشخصات صادر کنندگان صنایع دستی13041373102نامشخصدانلود
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی17021366100نامشخصدانلود
ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی17021367100نامشخصدانلود
ثبت آثار منقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی(17021368000)نامشخصدانلود
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی(17021369000)نامشخصدانلود
ثبت، تمديد تطبيق و رفع ابطال مجوزهاي تشكل هاي مردم نهاد17021379101نامشخصدانلود
جمع آور ی آمار و مشخصات فروشگاه ها 13041373103نامشخصدانلود
خود اظهاري دفتر/ شركت خدمات مسافرتي گردشگري13011364110نامشخصدانلود
تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی17021366101نامشخصدانلود
ورود اشیاء حاصل از پژوهش هاي باستان شناسي به سازمان17021372101نامشخصدانلود