ﺳﻪشنبه 03 اردیبهشت 1398
  • 0 کاربران آنلاین
  • 2814 بازدید کل 25980 کلیک
  • 99 بازدید امروز 795 کلیک
  • 149 بازدید دیروز 1279 کلیک
  • 185 بیشترین بازدید روزانه 2001 کلیک
ساعت بازدید کلیک درصد بازدید
ساعت 0 تا 1 116 504
3%
ساعت 1 تا 2 116 447
3%
ساعت 2 تا 3 111 405
3%
ساعت 3 تا 4 87 340
2%
ساعت 4 تا 5 105 369
3%
ساعت 5 تا 6 91 349
2%
ساعت 6 تا 7 95 408
3%
ساعت 7 تا 8 98 444
3%
ساعت 8 تا 9 126 519
4%
ساعت 9 تا 10 144 826
4%
ساعت 10 تا 11 164 804
5%
ساعت 11 تا 12 156 740
5%
ساعت 12 تا 13 148 677
4%
ساعت 13 تا 14 175 748
5%
ساعت 14 تا 15 144 622
4%
ساعت 15 تا 16 141 695
4%
ساعت 16 تا 17 123 530
4%
ساعت 17 تا 18 123 440
4%
ساعت 18 تا 19 135 473
4%
ساعت 19 تا 20 141 641
4%
ساعت 20 تا 21 116 500
3%
ساعت 21 تا 22 132 518
4%
ساعت 22 تا 23 137 453
4%
ساعت 23 تا 24 136 597
4%
روز بازدید کلیک درصد بازدید
1398/02/03 232 795
8%
1398/02/02 149 1279
5%
1398/02/01 137 933
5%
1398/01/31 138 1051
5%
1398/01/30 185 2001
6%
1398/01/29 142 1294
5%
1398/01/28 138 1194
5%
1398/01/27 161 1316
5%
1398/01/26 150 1246
5%
1398/01/25 157 1196
5%
1398/01/24 145 1259
5%
1398/01/23 75 941
2%
1398/01/22 153 1224
5%
1398/01/21 146 1446
5%
1398/01/20 159 1426
5%
1398/01/19 172 1176
6%
1398/01/18 182 1324
6%
1398/01/17 89 481
3%
1398/01/16 1 1
0%
1398/01/15 1 15
0%
1398/01/14 1 1
0%
1398/01/13 2 3
0%
1398/01/12 1 1
0%
1398/01/11 0 0
0%
1398/01/10 1 3
0%
1398/01/09 1 30
0%
1398/01/08 4 30
0%
1398/01/07 6 6
0%
1398/01/06 9 86
0%
1398/01/05 1 1
0%
1398/01/04 1 1
0%
نام سیستم عامل بازدید کلیک درصد بازدید
Unknown
1138 9898
77%
WinNT
302 3104
20%
UNIX
10 29
0%
WinXP
9 18
0%
نام مرورگر بازدید کلیک درصد بازدید
other
878 8480
57%
Chrome
389 3041
25%
Firefox
118 1209
7%
Safari
99 178
6%
IE
49 141
3%
نام صفحه بازدید کلیک درصد بازدید
404 Error Page 912 3390
82%
404 Error Page 69 300
6%
Home 36 370
3%
تماس با ما 7 10
0%
هتل ها و مراکز اقامتی 6 11
0%
اطلاع رسانی 4 4
0%
گزارش ها 3 3
0%
بانک اطلاعاتی 3 21
0%
معرفی بالاترین مقام مسئول 3 4
0%
اطلاع رسانی خدمات 3 6
0%
اهداف دستگاه 3 3
0%
معرفی بالاترین مقام مسئول 3 4
0%
گردشگری 3 9
0%
سرمایه گذاری 2 2
0%
توسعه مدیریت 2 2
0%
نمودار سازمانی 2 2
0%
راهنمایان گردشگری 2 2
0%
فرصت های سرمایه گذاری 2 2
0%
مناطق نمونه گردشگری 2 2
0%
دفاتر خدمات مسافرتی 2 3
0%
تست 2 2
0%
نظرسنجی 1 1
0%
شرح خدمات معاونت 1 1
0%
معرفی بالاترین مقام مسئول 1 1
0%
نگارخانه 1 1
0%
سفر به کرمانشاه 1 2
0%
نظرسنجی 1 1
0%
تقویم جشنواره های سالانه 1 1
0%
شرح خدمات معاونت 1 1
0%
معرفی بالاترین مقام مسئول 1 1
0%
جاذبه های گردشگری استان 1 1
0%
مراکز پذیرایی استان 1 1
0%
کمیته های تخصصی 1 1
0%
انجمن های گردشگری 1 1
0%
بناها و محوطه های تاریخی 1 1
0%
شرح خدمات معاونت 1 1
0%
صنایع دستی استان در یک نگاه 1 1
0%
هنرمندان صنایع دستی استان 1 1
0%
هنرهای بومی استان 1 1
0%
فروشگاه های صنایع دستی 1 1
0%
شرح خدمات معاونت 1 1
0%
معرفی بالاترین مقام مسئول 1 1
0%
معرفی استان 1 1
0%
میراث فرهنگی 1 1
0%
تاریخچه سازمان 1 1
0%
شرح خدمات معاونت 1 1
0%
شناسنامه خدمات 1 1
0%
مدارک مورد نیاز 1 1
0%
قوانین و اسناد بالادستی 1 1
0%
برنامه های راهبردی 1 1
0%
بخش ها و واحدها 1 1
0%
اساسنامه اداره کل 1 1
0%
قوانین و مقررات 1 1
0%