دوشنبه 31 تیر 1398

تلفن های ضروری

 

محوطه میراث جهانی بیستون

45883814- 083

محوطه تاریخی تاق بستان

34218891

تکیه معاون الملک

37214757

محوطه تاریخی معبد آناهیتا

48222835- 083

ستاد خبری

113

سازمان بازرسی و نظارت

136

رسیدگی به شکایات

382443720

پلیس راهنمایی و رانندگی

120

اداره کل راه و ترابری

34233333

پلیس امنیت اماکن عمومی

2182367

صدا و سیما

38358002

ستاد سفرهای استانی

34218696

اطلاعات و کنترل راه ها

141

فرودگاه

34326611

اطلاعات پرواز

19

تکیه بیگلر بیگی

37286579

مرکز شکایات نیروی انتظامی

197

تاکسی بی سیم

1880

آتش نشانی

125

ندای امداد(هلال احمر)

112

شکایات درمان و بیمارستان ها

1590

شکایت بهداشت محیط و مواد غذایی

1490

شکایت مسافران از ناوگان های عمومی بین شهری

4- 38249912

اطلاعات و شکایات سفر

09629

فوریتهای پزشکی

38222222- 38243720

ستاد اسکان کرمانشاه(مرکزی)

38249812

ستاد اسکان کرمانشاه(ناحیه 1)

38252001

ستاد اسکان کرمانشاه(ناحیه 2)

38393290

ستاد اسکان کرمانشاه(ناحیه 3)

38367573

آتش نشانی

125

سازمان میراث فرهنگی

7-38380045

موزه مردم شناسی

37214757

موزه خط و کتابت

37286579

موزه شهدا

38225011

موزه دفاع مقدس

37223852

موزه محیط زیست

38230064

رسیدگی به تخلفات سازمان بازرگانی

124

امداد خودرو سبلان

38211800

موزه علمدار

37223810

امداد خودرو کانون جهانگردی

0216423

اورژانس

115

اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی

38210610

اتاق مدیریت بحران

38210641

واحد مدیریت علوم پزشکی

38244441

هواشناسی

134

حوادث برق

121

واحد اطلاع رسانی داروها و سموم

34302350

واحد کمبود دارویی

34302344

واحد شکایات دارویی

34302513

واحد شکایات غذایی

34262838