دوشنبه 31 تیر 1398

سوغات استان کرمانشاه

 

نان برنجي

   نان برنجی يا كلوچه برنجی را از تركيب آرد برنج، روغن، شكر و تخم مرغ، روغن حيوانی يا نباتی، زعفران، هل، آب و گلاب تهيه می كنند. برای تهيه نان شكری هم از آرد گندم به جای آرد برنج استفاده می شود. نان برنجی انواع گوناگونی دارد كه از این ميان می توان به نان برنجی ساده و نان برنجي زعفراني اشاره كرد. نكته جالبي كه در خصوص نان برنجی وجو دارد اين است كه در روايات معصومين (ع) هم به فوايد نان برنجی اشاره شده است، به طوريكه دركتاب نسخه های شفا بخش، تأليف علی محمد حيدری نراقی از امام رضا (ع) نقل شده: چيزی سودمندتر از نان برنجی برای معده مسلول وجود ندارد.

 

کاک

   كاک تخم مرغی از ديگر شيرينی های كرمانشاه است كه از بيش از 30 سال پيش در كرمانشاه مرسوم شده است و امروز در كنار نان برنجی و نان شكری توليد و عرضه میشود. شيرينی كاك، سبک، خوشمزه و پر انرژي است. كاک را از آرد گندم، شكر، تخم مرغ، دارچين، روغن، هل و آب درست می كنند. كاک پزان كرمانشاه در تهيه اين نوع شيرینی سليقه به خرج داده و روی كاک را با پودرپسته، نارگيل و خلال بادام تزئين می كنند. شيريني كاک را معمولاَ در كنار و به همراه نان برنجی و خرمايی در اعياد مختلف استفاده می كنند.

 

نان خرمایی

   نوع ديگری از شيرينی های خوشمزه كرمانشاه، نان خانقی يا نان خرمايی است كه تركيبی از آرد گندم، شكر، روغن، زعفران، آب، گلاب، تخم مرغ و خرما است. نان خرمایی را هم در مغازه نان برنجی پزها عرضه می كنند. انواع نان های نامبرده با روغن كرمانشاهی (روغن حيوانی) كه شهرت جهانی دارد به طور سفارشی و با روغن نباتی به طور روزمره تهيه می شود. ميزان توليد روزانه نان برنجی بين 12 تا 20 تن در فصول مختلف سال میرسد. از ديگر سوغاتی های كرمانشاه كه بسيار معروف است روغن حيواني است كه فرآورده دامی استان كرمانشاه بوده و بسيار خوشبو و معطر است. استفاده از روغن حيوانی در پخت شيرينی های كرمانشاه طعمی فراموش نشدنی به اين شيرينی می دهد.