جمعه 24 آبان 1398

پارک جنگلی تاق بستان

پارک جنگلی طاق بستان در کنار مجموعه تاریخی طاق بستان و در جانب شمالی شهر کرمانشاه و در دامنه کوه «پرآو» قرار دارد.

توضیحات

عناصر طبیعی چون کوهستان، چشمه، فضای سبز و دریاچه‌های مصنوعی و وجود نقش برجسته‌هایی از دوره ساسانی، محیط جذاب و دیدنی‌ را در این ناحیه به وجود آورده استطاق بستان مجموعه‌ای از سنگ نگاره‌ها و سنگ نوشته‌های دوره‌ی ساسانی است که در قرن سوم میلادی ساخته شده است و ارزش هنری و تاریخی زیادی دارد.

تصاویر مرتبط