دوشنبه 31 تیر 1398

مسجد جامع کرمانشاه

اين مسجد در بافت قديم شهر كرمانشاه و در خيابان مدرس واقع شده است. از اين مسجد تنها بخشي از شبستان آن...